طاهری نماینده دبیر نهاد مردمی رسالت استان در شهرستان نور در نشستی با عزیزی عرضه کننده و نمایندگی دوچرخه های وارداتی جاینت با تشریح نهاد مردمی رسالت به معرفی سازمان های رهیاری و سامانه های این سازمان ها پرداخت و گفت: سبک بهتر کار و زندگی مهمترین هدف این نهاد است. وی همچنین با ارائه توضیحاتی در خصوص سامانه ام بازار، نحوه عرضه محصولات در این سامانه را تشریح کرد. در ادامه با استقبال عزیزی مقرر شد قرارداد عرضه کنندگی فروش در ام بازار تنظیم و هسته کارآفرینی اجتماعی عرضه ی دوچرخه جهت ایجاد غرفه مجازی در این سامانه تشکیل شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!