طالبی دستیار دبیر استان با سردارمفخمی فرمانده نیروی انتظامی مازندران دیدار و هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت.طالبی با قدردانی از خدمات ارزشمند نیروی انتظامی، آمادگی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت جهت ایجاد و تسهیل دسترسی کارکنان ناجا به سامانه های این نهاد را اعلام کرد. سردار مفخمی نیز با قدردانی از دبیرخانه نهاد مردمی رسالت ایجاد کسب و کارهای خرد در استان را نقطه مثبت عملکرد این مجموعه عنوان کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!