نظری رهیار اجتماعی خرم آباد در گفتگو با مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان با تشریح مفاهیم قرض الحسنه، همیاری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی، امکان استفاده از بستر الگوی توسعه اجتماعی رسالت به منظور سبک بهتر کاروزندگی را تشریح کرد. در ادامه معتمدی مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان آمادگی خود را برای همکاری بیش از پیش با این الگو اعلام کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!