پازهر رهیارسازمانی آموزش عالی استان در جلسه ای با هودگررئیس مجتمع آموزش عالی صنعت آب و برق خوزستان مولفه های تحقق سبک بهتر کار و زندگی را تشریح کرد و گفت: با همیاری اجتماعی می توانیم کارآفرینی اجتماعی را در جامعه به ارمغان بیاوریم. وی همچنین در مورد فعالیت و بهینه سازی ظرفیت همیاری اجتماعی و استفاده از مولفه های قرض الحسنه در کنار فعالیت اجتماعی که در نهایت می تواند منجر به ایجاد کارآفرینی اجتماعی شود، مطالبی را بیان کرد. در ادامه هودگر ضمن استقبال از همراهی دبیرخانه دنهاد مردمی رسالت خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی و بهره مندی خانواده های کارکنان از سامانه های سازمان های رهیاری شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!