دستیاران دبیر استان در گفتگو با مدیرعامل موسسه خیریه محسنین زنجان در خصوص فراهم کردن شرایط ایجاد و حمایت از کارو کسب های خرد و خانگی و کارآفرینی اجتماعی گفتگو کردند. نحوه عضویت در ام رسالت ئ بهره مندی از دیگر سامانه های نهاد از جمله ام بازار از دیگر مباحث این گفتگو بود. مدیرعامل موسسه خیریه محسنین زنجان با قدردانی از فعالیت سازمان های رهیاری و امیدبخش خواندن افق روشن نهاد مردمی رسالت خواستار عضویت کارکنان موسسه در سامانه ام رسالت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!