محمدکریم شکوهیان مدیر عامل صندوق ذخیره بسیجیان و سید مهدی رضوی دبیر ایثار از هسته های کارآفرینی اجتماعی در استان بازدید کردند. شکوهیان در سفر به کرمان و در جریان این بازدید گفت: الگوی تعالی اجتماعی رسالت میتواند به حل مشکلات معیشتی مردم بپردازد و بکارگیری این ظرفیت بدون شک رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.وی افزود: بر این عقیده هستیم که تمامی دستگاه های اجرایی در کل کشور میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. دیدار با خانواده شهید سید حسن موسوی در سیرجان از دیگر برنامه های این سفر بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!