الگوی تعالی اجتماعی رسالت؛ رویکردی اثربخش در تحقق اقتصاد مقاومتی


الگوی تعالی اجتماعی رسالت؛ رویکردی اثربخش در تحقق اقتصاد مقاومتی
استانداری اصفهان میزبان محمدحسین حسین زاده راهبرنهاد مردمی رسالت و تیم همراه شد. حسین زاده در این دیداربا تشریح اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت بر ضرورت انسجام تمامی دستگاه‌ها جهت تحقق این اهداف تاکید کرد. استاندار اصفهان با استقبال از این الگو و مثبت برشمردن فعالیت های نهاد مردمی رسالت گفت: رویکردی که این نهاد مردمی رسالت در پیش گرفته سد محکمی را شکسته و باعث ترویج فرهنگ قرض الحسنه به معنای واقعی در جامعه شده است. مرتضوی الگوی تعالی اجتماعی رسالت را رویکردی اثربخش در تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: شکل گیری کانون‌های همیاری اجتماعی بسیار مهم و شناسایی معین‌های اقتصاد مقاومتی نیز اثربخش است. درادامه نقش، معاون اقتصادی استاندار اصفهان نیزبا اشاره به عملکرد نهاد مردمی رسالت در استان گفت: فعالیت های این نهاد در حوزه حمایتی از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد قابل تقدیر است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

صفحه اصلیسوالات متداولارتباط با ما