کاظمی دبیرنهاد مردمی رسالت استان و مرادی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری در خصوص حمایت از کارو کسب های خرد و خانگی در شهرهای کوچک و روستاها گفتگو کردند. کاظمی باتاکید بر نقش الگوی تعالی اجتماعی رسالت در ایجاد اشتغال به تعداد هسته های کارآفرینی اجتماعی نیز اشاره کرد.مرادی ضمن استقبال از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت، الگوی تعالی اجتماعی رسالت را بستری مهمی در شکل گیری ایجاد اشتغال برشمرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!