دبیر استان و رهیار محدوده سرخه در گفتگو با حجت الاسلام اشرف امام جمعه این شهرستان، نهاد مردمی رسالت را مردمی و برای مردم خواند و گفت: این نهاد با هدف تحقق سبک بهتر کار و زندگی برای اعضای کانون های همیاری اجتماعی فعالیت دارد.ادب به اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت بویژه در روستاها و شهرهای کوچک نیز اشاره کرد.حجت الاسلام اشرف نیز از نقش محوری دبیرخانه نهاد مردمی رسالت در ایجاد و توسعه اشتغال خرد و خانگی و الگوی تعالی اجتماعی رسالت با رویکرد سبک بهتر کاروزندگی قدردانی کرد. وی حمایت و همکاری همه جانبه دفتر امام جمعه سرخه را از این الگوی خدا پسندانه اعلام کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!