الگوی توسعه اجتماعی رسالت بازویی توانمند در مسیر اشتغال خرد


الگوی توسعه اجتماعی رسالت بازویی توانمند در مسیر اشتغال خرد تحقق الگوی توسعه اجتماعی رسالت با مولفه های همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی محور گفتگوی صیدآبادی دبیر شبکه توسعه اجتماعی رسالت استان و اصغر زاده فرماندهی تیپ 230شهید متاجی شد. اصغر زاده با تاکید بر تشکیل کانون همیاری اجتماعی تیپ 230شهید متاجی گفت : این الگو بازویی توانمند در راستای کمک به اشتغال و معیشت کارکنان ارتش خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

صفحه اصلیسوالات متداولارتباط با ما