رییس سازمان انتقال خون سبزوار و حسن پور رهیاراجتماعی ناحیه 3 ، پیرامون اهداف الگوی توسعه اجتماعی رسالت تبادل نظر و طرفین بر لزوم تشکیل کانون های همیاری اجتماعی تاکید کردند. همچنین جمیلی با تاکید بر تشکیل کانون همیاری اجتماعی سازمان انتقال خون شهرستان سبزوار گفت: الگوی توسعه اجتماعی رسالت بازویی توانمندی در راستای همیاری به اشتغال و معیشت مردم خواهد بود. وی از خدمات غیر حضوری بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان یکی از سازمان های راهبری این الگو قدردانی و از شروع این همکاری ابراز خرسندی کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!