قاسمیان دبیراستان در نشستی با هاشمی راهبر کانون همیاری اجتماعی موسسه خیریه المهدی (عج) شهرستان کنگان در خصوص ایجاد اشتغال خرد و خانگی زنان سرپرست خانوار گفتگو کردند. در این گفتگوکه با هدف هم افزایی و تقویت شیوه های همراهی شکل گرفت نحوه همکاری در زمینه مشاغل خرد از جمله بسته بندی حبوبات و آماده سازی و بسته بندی سبزیجات بررسی شد. گفتنی است زنان سرپرست خانوار بیشترین اعضای کانون همیاری اجتماعی موسسه خیریه المهدی (عج) شهرستان کنگان را تشکیل می دهند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!