زارع زاده مدیرعامل انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و دره زرشکی دبیر استان در گفتگو باعسکری مدیر شرکت کابل های شهید قندی یزد با معرفی نهاد مردمی رسالت، سامانه های سازمان های رهیاری را تشریح کردند.عسکری نیز شرکت کابل های شهید قندی یزد را یکی از بزرگترین تولید کنندگان کابل های مخابراتی مسی و فیبر های نوری به همراه کابل های شبکه در ایران معرفی کرد.در پایان با توضیحی در خصوص سازمان های حامی، مقدمات ایجاد غرفه در ام بازار و عرضه پنل های خورشیدی با نقش این شرکت به عنوان سازمان حامی و عرضه کننده فراهم شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!