زارع زاده مدیرعامل انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی وجمعی از اعضای دبیرخانه نهاد از کارخانجات شیشه اردکان بازدید و با مدیرعامل این کارخانه گفتگو کردند.در این بازدید دره زرشکی با بررسی ابعاد مختلف همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت با این مجموعه، اهداف نهاد و مدل الگوی تعالی اجتماعی رسالت در زمینه همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی را تشریح کرد. وی همچنین در خصوص نحوه بهره مندی کارکنان شیشه اردکان از سامانه های نهاد مردمی رسالت مطالبی بیان کرد.در ادامه اعلایی مدیرعامل شیشه بلور اردکان گفت: این کارخانه با حدود ۲۰۰۰ نیرو یکی از بزرگترین کارخانجات تولید شیشه در خاورمیانه است. وی با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی خواستار همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!