در نشستی که با حضور طالبی دستیار دبیراستان و بریمانی مدیرکل بهزیستی مازندران در دبیرخانه نهاد مردمی رسالت برگزار شد، شیوه نامه اجرایی بند ب تبصره18 وام اشتغال مددجویان بررسی شد.طالبی در این گفتگو با اشاره به فعالیت اعضای کانون های همیاری اجتماعی در مازندران، توانمندشدن مددجویان را فصل مشترک همکاری دبیرخانه نهاد مردمی رسالت با سازمان بهزیستی اعلام کرد.مدیرکل بهزیستی مازندران نیز با بیان اینکه همراهی الگوی تعالی اجتماعی رسالت کاهش انحراف وام های تبصره 18را به دنبال داشته است، از فعالیت سازمان های رهیاری قدردانی کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!