درسفر هاشمی مدیر تجهیز منابع معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور و ماهانی دبیر امید به لرستان، شیوه های همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و کمیته امداد استان بررسی شد.در این نشست که حسینی دبیر استان و مدیران ارشد کمیته امداد لرستان نیز حضور داشتند، در خصوص تفام نامه فیمابین دو مجموعه وبکارگیری وام قرض الحسنه در مسیر اشتغال مددجویان گفتگو شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!