شیوه همکاری دبیرخانه نهاد مردمی رسالت استان و دانشگاه محقق اردبیلی بررسی شد. صفرزاده دبیراستان و چمنی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص نحوه بهره مندی دانشجویان از خدمات سامانه های نهاد مردمی رسالت گفتگو کردند. صفرزاده با اشاره به وام سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت به دانشجویان تمام مقاطع گفت: این وام برای تسهیل در ضمانت ها با اعتبارسنجی گروهی در سامانه اعتبارسنجی مرات پرداخت می شود. چمنی نیز با استقبال از فعالیت های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت، خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی این دانشگاه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!