رهیاران زنجان در گفتگو با مدیرعامل شرکت برق آرین نیروی زنگان به تشریح سامانه های سازمان های رهیاری و نحوه بهره مندی از این سامانه ها پرداختند. در این دیدار رهیاران زنجان نحوه عضویت در ام رسالت و استفاده از دیگر سامانه ها را نیز تشریح کردند.خدائی مدیرعامل برق آرین نیروی زنگان در ادامه با ابراز خرسندی از نحوه برخورد دوستانه رهیاران و ارتباط گیری با اعضا، خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی و همراهی این سازمان ها شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!