مدیرعامل برق منطقه ای زنجان در گفتگو با خطیبی و قربانی راهبران تیم مشاوره و راهنمایی این شهرستان خواستارهمراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت در استان شد.وی با قدردانی از فعالیت سازمان های رهیاری، بویژه خدمات غیرحضوری سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی برای کارکنان این شرکت و بهره مندی آنها از سامانه های سازمان های رهیاری شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!