موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید هرمزگان در مراسم باشکوه روزعید غدیرخم میزبان دوستداران اهل بیت بود.این موکب در روز عید از ساعت17تا22 ودر حدفاصل اسکله شهیدحقانی تا بازار ماهی فروشان شهر بندرعباس علاوه بر پذیرایی، در زمینه های فرهنگی(نقاشی کودکان و نوجوانان) پذیرای مهمانان این عید بزرگ بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!