موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید استان توسط جمعی از کانون‌های همیاری اجتماعی در قالب پویش قربان تا غدیر با برپایی ایستگاه صلواتی به مدت 9شب پذیرای محبین امام علی (ع) است.در این همیاری، اعضای کانون‌های همیاری اجتماعی بصورت افتخاری خادم موکب هستند و از شب عید قربان تا شب عید غدیر از مهمانان این موکب پذیرایی می کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!