دوره مهارتی پرورش دام سبک و سنگین الگوی توسعه اجتماعی رسالت استان با همیاری جهاد کشاورزی برگزار شد. این دوره باحضور اساتید مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان در چهار جلسه در شهرستان های فلاورجان و ورزنه ، جهت افزایش مهارت های هسته های دام سبک و سنگین با موضوع پرورش و نگهداری، روش های تغذیه و خوراک دهی، اصلاح نژاد وآشنایی با بیماری های رایج برگزار شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!