کارگاه آموزشی یک روزه با همکاری کانون همیاری اجتماعی روستای ازان برگزار شد.این کارگاه با حضور مهدی صادقی کارآفرین برتر در روستای ازان از توابع شهرستان میمه جهت افزایش مهارت و انگیزه هسته های کارو زندگی شهرستان های استان برگزار شد.در حاشیه برپایی این گارگاه سفارش دوخت 1000 دست لباس بیمارستانی به هسته کار و زندگی شهر جوشقان واگذار شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!