ادب دبیرامور سمنان و گونجی مدیرکل بنیاد مسکن استان گسترش همکاری دو مجموعه را در دستور کار قرار دادند. ادب با اشاره به شیوه های همراهی دو مجموعه، پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد در سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت و همچنین بهره مندی از سامانه های نهاد بویژه سامانه ام بازار را تشریح کرد. در ادامه گونجی نیز به ظرفیت های این اداره کل در افزایش میزان فعالیت قرض الحسنه با انتقال حقوق کارکنان به بانک قرض الحسنه رسالت اشاره کرد. وی با قدردانی از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت بر گسترش هرچه بیشتر تعاملات و همکاری دو مجموعه در استان تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!