شیوه همکاری دبیرخانه نهاد مردمی رسالت استان و دانشگاه علم و هنر یزد بررسی شد. دره زرشکی دبیراستان و اشعاری رئیس دانشگاه علم و هنر یزد در خصوص نحوه بهره مندی دانشجویان از سامانه های نهاد مردمی رسالت گفتگو کردند.دره زرشکی با اشاره به وام سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت به دانشجویان تمام مقاطع گفت: این وام برای تسهیل در ضمانت ها با اعتبارسنجی گروهی در سامانه اعتبارسنجی مرات پرداخت می شود.اشعاری نیز با استقبال از فعالیت های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و بیان اینکه چهارهزار دانشجو در مقاطع کارشناسی تا دکترا دراین دانشگاه مشغول تحصیل هستند ، خواستار همراهی سازمان های رهیاری شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!