محبی نماینده دبیر استان در دورود در گفتگو با رئیس شورای شهر و شهردار این شهرستان با اشاره به نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت، راهکارهای همکاری دو مجموعه را بررسی کردند. شهردار دورود نیز با استقبال از خدمات سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت، غیرحضوری بودن فعالیت های این بانک را مزیتی بزرگ در نظام بانکی برشمرد و گفت: با امضای تفاهم نامه فعالیت های قرض الحسنه ای این مجموعه گسترش خواهد یافت.در این دیدار مقرر شد با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی، کارکنان شهرداری از فعالیت سامانه های نهاد بهره مند شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!