طاهری نماینده دبیر درشهرستان نور با موسوی معاون مالی شهرداری رویان، نهاد مردمی رسالت و فلسفه شکل گیری این نهاد مردمی را تشریح کرد.وی با اشاره به نقش الگوی تعالی اجتماعی رسالت در ایجاد کارو کسب های خرد و خانگی برای اعضای کانون های همیاری اجتماعی در کشور بویژه استان مازندران گفت: سبک بهتر کارو زندگی برای اعضا، هدف نهایی نهاد مردمی رسالت است و همه همراهان برای تحقق این هدف در تلاش هستند.در ادامه معاون مالی شهرداری رویان با قدرانی از همراهی های به عمل آمده از سوی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت، خواستار گسترش این همکاری ها جهت بهره مندی کارکنان شهرداری و سازمان های تابعه از سامانه های سازمان های رهیاری شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!