کانون همیاری اجتماعی هپکو جهت بهره مندی کارکنان این شرکت از سامانه های سازمان های رهیاری نهاد مردمی رسالت شکل گرفت. یونسی دستیار دبیر استان در گفتگو با قربانی رئیس هلدینگ هپکو به معرفی نهاد مردمی رسالت و نقش سازمان‌های رهیاری پرداخت. وی فلسفه شکل گیری نهاد مردمی رسالت را قرار گرفتن مردم در کنار هم و شکل‌گیری کانون‌های همیاری اجتماعی جهت ترویج فرهنگ همیاری اجتماعی، قرض الحسنه وکارآفرینی اجتماعی عنوان کرد. در ادامه قربانی اهداف نهاد مردمی رسالت را ستودنی دانست و گفت: مجموعه کارخانجات هپکو اراک خواستار همکاری بیشتر با این مجموعه است تا کارکنان زیر مجموعه بتوانند از سامانه های موجود بهره مند شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!