قصری دبیر استان دردیدار با احمدی مدیر امور مالی و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان بر بکارگیری ظرفیت حامیان قرض الحسنه در جهت توسعه اشتغال جوانان تاکید کرد.قصری با ارائه گزارشی از روند همکاری هایی که تاکنون بین دو مجموعه صورت گرفته است، گفت: توسعه کارو کسب های خرد در شهرهای کوچک و روستاها از مهمترین اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت است. وی اظهار امیدواری کرد در سال جاری با گسترش تعاملات و در مسیر این الگو در زمینه مشاغل خرد اتفاقات خوبی رقم بخورد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!