دستیار دبیر استان در گفتگو با ابونوری رئیس سازمان تامین اجتماعی شهرستان بابلسرگفت: همیاری با سازمان ها و پویایی آنها از جمله  برنامه های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت است . خلیلی به همراهی دبیرخانه نهاد با سازمان های دولتی و خصوصی اشاره کرد و افزود: این مجموعه مردم نهاد برای مردم و با هدف تحقق سبک بهتر کارو زندگی برای اعضای کانون های همیاری اجتماعی شکل گرفته است.

وی همچنین نحوه شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی و سامانه های سازمان های رهیاری را تشریح کرد. در ادامه ابونوری با اعلام خرسندی از سهولت دسترسی اعضای کانون های همیاری اجتماعی به این سامانه ها  خواستار همکاری گسترده تر دو مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!