تاکسی های آنلاین ساوه با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی عضو نهاد مردمی رسالت شدند. مرادی رهیار ساوه در گفتگو با مدیرعامل تاکسی بیسم ۱۳۳ و ۱۸۲۸ این شهرستان به تشریح اهداف نهاد مردمی رسالت در زمینه حمایت از مشاغل خرد و کارآفرینی اجتماعی پرداخت. حاجی ابراهیمی مدیرعامل تاکسی های بی سیم ساوه با قدردانی از فعالیت های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و امیدبخش خواندن افق روشن این نهاد، خواستار عضویت کارکنان در سامانه ام رسالت و بهره مندی از سایر سامانه ها نیز شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!