دبیر نهاد مردمی رسالت استان و ریزه وندی رییس بنیاد تعاون زندانیان سمنان در خصوص ایجاد اشتغال برای زندانیان استان گفتگو کردند. ادب با ارائه گزارشی از فعالیت های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت در کشور و بویژه استان سمنان در حوزه اشتغال خرد و خانگی گفت: در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت و با همراهی بنیاد تعاون زندانیان می توان برای توانمندسازی و اشتغال زندانیان گام برداشت. در ادامه ریزه وندی به تشریح فعالیت های اقتصادی بنیاد تعاون که در جهت ایجاد مشاغل خرد و کلان برای زندانیان صورت گرفته، پرداخت وبر همکاری بین این دو مجموعه تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!