عباس زاده دبیر استان در گفتگو با حق بیگی رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت را تشریح کرد.وی همچنین در خصوص فعال و بهینه سازی ظرفیت همیاری اجتماعی و استفاده از مولفه های قرض الحسنه در کنار فعالیت های اجتماعی که در نهایت می تواند منجر به ایجاد کارآفرینی اجتماعی شود، مطالبی را بیان کرد. در ادامه حق بیگی با قدردانی از عملکرد نهاد مردمی رسالت در استان بر گسترش هرچه بیشتر تعاملات و همکاری دو مجموعه و همچنین بستر سازی الگوی تعالی اجتماعی رسالت در استان تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!