گسترش همکاری های دوجانبه دبیرخانه استان با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در دستور کار دو مجموعه قرار گرفت. طالبی دبیر استان با اشاره به نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت به عملیاتی شدن وام قرض الحسنه بدون کارمزد در سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت اشاره کرد.در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با ابراز رضایت از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت در استان بر گسترش هرچه بیشتر تعاملات و همکاری دو مجموعه و همچنین بستر سازی الگوی کارآفرینی اجتماعی رسالت در استان تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!