جلسه‌ای با حضور منعمی راهبر تیم مشاوره و راهنمایی قوچان، تسهیلگر بسیج سازندگی و امام جماعت باجگیران برگزار شد. منعمی با تشریح اهداف و ارکان الگوی تعالی اجتماعی رسالت به معرفی سامانه‌های غیرحضوری نهاد مردمی رسالت پرداخت.امام جماعت باجگیران نیز با قدردانی از اهداف خداپسندانه نهاد بر شکل گیری کانون‌های همیاری اجتماعی تاکید کرد.در پایان تسهیلگر بسیج سازندگی با اشاره به ظرفیت های موجود صندوق‌های قرض الحسنه بسیج، استفاده از بستر نهاد مردمی رسالت را فرصتی مناسب برای تقویت آنها عنوان کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!