امام جمعه دامغان ترویج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه را ضروری دانست و بر اهمیت این مهم تاکید کرد.ادب دبیر استان درگفتگوبا امام جمعه شهرستان دامغان اهداف نهاد مردمی رسالت و الگوی تعالی اجتماعی رسالت را تشریح به و نقش سازمان های رهیاری در این نهاد اشاره کرد.وی با اشاره به اهداف این الگو گفت: توسعه کار و کسب های خرد و خانگی و مهاجرت معکوس از جمله اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت تعریف شده که بخوبی در این مسیر گام برداشته شده است.امام جمعه دامغان با قدردانی از همکاری های به عمل آمده از سوی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت گفت:حمایت ازکار و کسب های خرد و ایجاد اشتغال از مهمترین دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران است و ترویج فرهنگ قرض الحسنه در این نظام الزامی است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!