مدیر شرکت تعاونی روستایی استان در گفتگو با دبیر نهاد مردمی رسالت یزد با بیان اینکه این شرکت ۱۰۲ تشکل حدود ۸۰ هزار عضو فعال در خود جای داده اند، گفت: یکی از وظایف این شرکت، تامین اعتبارات و وام دهی به اعضا است که این بستر در نهاد مردمی رسالت و در راستای کارآفرینی اجتماعی بهترین گزینه برای اعضای فعال این تشکل ها می باشد. همچنین با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی اقدامات لازم در راستای کارآفرینی اجتماعی و شکل گیری هسته‌های کار و زندگی در روستاها فراهم شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!