دره زرشکی دبیر استان و کریمی رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز یزد در خصوص مولفه های تحقق سبک بهتر کار و زندگی بویژه اقداماتی که در حوزه کارآفرینی اجتماعی صورت گرفته، گفتگو کردند.

 وی گفت: هدف ما از قرار گرفتن مردم در کنار هم و شکل‌گیری کانون‌های همیاری اجتماعی ایجاد هم افزایی و توسعه و ترویج فعالیت های قرض الحسنه همچنین ایجاد کار و کسب‌های خرد برای تحقق سبک بهتر کار و زندگی است.

کریمی نیز اهداف نهاد مردمی رسالت را ستودنی دانست و گفت: ما به عنوان یک رسانه موظفیم فعالیت‌های قرض الحسنه و تشکل‌های مردمی که در نهایت منجر به ایجاد کار و کسب شده است را به تصویر بکشیم. وی فعالیت هایی که در مسیرالگوی تعالی اجتماعی رسالت شکل گرفته را قابل الگوبرداری دانست و خواستارشکل گیری کانون همیاری اجتماعی برای کارکنان این سازمان شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!