دبیر نـهاد مـردمی رسـالت استان درجلسـه ای با قـرارگاه مدینـه مــنوره نـزسا به تشریح اهداف نـهاد مردمی رسالت پرداخـت.ایرانمـنش با تشریح کانون های همیاری اجتماعی، مهمترین اهداف نهاد راسبک بهتر کارو زندگی برای اعضای این کانون ها دانسـت.در ادامه، اسـکندری معاون هماهنگ کننده قـرارگاه مـدینه مـنوره نیروی زمینی سـپاه پاسداران گفت: نهاد مردمی رسالت با ایـجاد کانون های همیاری اجـتماعی در حمایت از تولید داخلی و کارآفرینی، نقشی بزرگ را در جهت اشتغالزایی برای نیازمندان عرضه کسب و کار ایفا کرده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!