مدیرکل زندان های استان بر همراهی الگوی تعالی اجتماعی رسالت در کردستان تاکید کرد. نیکوپناه دبیر استان در گفتگو با محمدی مدیرکل زندان های کردستان به توانمند شدن افراد در الگوی تعالی اجتماعی رسالت اشاره کرد و گفت: هدف اصلی در این الگو تحقق سبک بهتر کار و زندگی با بهره گیری از همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی است. وی با اشاره به نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت، اجرایی شدن نظام پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد در بانک قرض الحسنه رسالت را تشریح کرد. در ادامه محمدی با ابراز خرسندی از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت بر گسترش تعاملات و همکاری دو مجموعه تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!