در نشست طالبی دستیار دبیر استان با یوسفی معاون توسعه منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان مازندران برگسترش همکاری های دوجانبه تاکید شد. طالبی با تشریح فعالیت های دو مجموعه در چند سال اخیر درخصوص فعالسازی و بهینه سازی ظرفیت همیاری اجتماعی، استفاده از مولفه قرض الحسنه در کنار فعالیت های اجتماعی که در نهایت می تواند منجر به ایجاد کارآفرینی اجتماعی شود، مطالبی بیان کرد. در ادامه یوسفی ضمن تقدیر و رضایت از عملکرد نهاد مردمی رسالت در استان بر گسترش هرچه بیشتر تعاملات و همکاری دو مجموعه همچنین بستر سازی الگوی تعالی اجتماعی رسالت در استان تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!