خضوعی و کیوانی رهیاران منطقه یک اردبیل با حضور در کلانتری 12فلسطین مرکز استان با رئیس این کلانتری گفتگو و هفته نیروی انتظامی را تبریک گفتند. رهیاران اردبیل با تشریح نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت، به سامانه های نهاد و نحوه بهره مندی اعضای کانون های همیاری اجتماعی از این سامانه ها اشاره کردند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!