اعضای تیم مشاوره و راهنمایی زابل در جمع مدیران و دانش آموزان دبیرستان صبا این شهرستان در خصوص نقش سازمان های رهیاری بویژه ارتقای سواد مالی مطالبی بیان کردند. در این جلسه ضمن تشریح الگوی تعالی اجتماعی رسالت، به نحوه شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی و نقش راهبر اجتماعی در پیشبرد اهداف اجتماعی اشاره شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!