دبیرنهاد مردمی رسالت استان با حضور در دفتر رئیس آتش نشانی زنجان از زحمات ایثارگرانه وی و کارکنان استان قدردانی کرد.محمدی با قدردانی از جان فشانی، خدمات رسانی و همیاری آتش نشانان به همیاری اجتماعی ای که در نهاد مردمی رسالت با همراهی مردم و برای مردم محقق می شود، اشاره کرد.در این دیدار مقرر شد کارکنان آتش نشانی با عضویت درسامانه ام رسالت وشکل گیری کانون همیاری اجتماعی عضو نهاد مردمی رسالت شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!