صفرزاده دبیر نهاد مردمی رسالت استان با حضور در ایستگاه ۶ آتش نشانی اردبیل روز آتش نشانی را به فرمانده و کارکنان این ایستگاه تبریک گفت.

صفرزاده با قدردانی از زحمات ایثارگرانه کارکنان این سازمان به معرفی سامانه های نهاد مردمی رسالت و نحوه بهره مندی از این سامانه ها پرداخت. نحوه عضویت در ام رسالت و شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی از دیگر مباحث این گفتگو بود  که مورد استقبال کارکنان آتش نشانی قرار گرفت. در این دیدار تصمیماتی در خصوص عضویت آتش نشانان و بهره مندی آنها از سامانه های نهاد گرفته شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!