غلامی راهبر تیم مشاوره و راهنمایی گلوگاه در دیدار با جانلو رئیس کمیته امداد این شهرستان به اهداف مشترک دو مجموعه در خصوص توانمند شدن مردم و مددجویان اشاره کرد.غلامی با معرفی اهداف نهاد مردمی رسالت به کسب و کارهای خرد و خانگی که در استان و با بهره گیری از الگوی تعالی اجتماعی رسالت شکل گرفته بود، اشاره کرد.جانلو با ابراز خرسندی از اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت خواستار تعامل بیشتر دو مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!