ایرانمنش دبیر نهاد مردمی رسالت استان در جلسه ای با مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان گزارش از فعالیت کانون های همیاری اجتماعی و هسته های کارو زندگی ارائه داد.مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان نیز گفت: نهاد مردمی رسالت استان در حوزه کسب و کار های خرد و خانگی و کارآفرینی اجتماعی بویژه در حوزه بانوان فعال بوده و تاکنون شمار زیادی از خانواده ها توانسته اند با عضویت در کانون های همیاری اجتماعی مشغول به کار شوند. وی با تاکید بر ترویج کسب وکارهای خرد و خانگی برای فعالیت بیشتر در این حوزه اعلام آمادگی کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!