طالبی دستیار دبیر استان در گفتگو با کهنسال مدیرکل صنعت، معدن وتجارت مازندران نحوه بهره مندی کارکنان این سازمان از سامانه های نهاد مردمی رسالت را تشریح کرد. وی در خصوص شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی و فعالیت این کانون ها نیز مطالبی بیان کرد. کهنسال با قدردانی از عملکرد سازمان های رهیاری خواستار توسعه همکاری ها جهت بهره مندی همه همراهان در سازمان های زیرمجموعه نیز شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!