صالحی و رحمتی نمایندگان دبیر استان در گفتگوی با صالحیان مدیرعامل شرکت گچ کوه سفید الگوی تعالی اجتماعی رسالت و مولفه های تحقق سبک بهتر کار و زندگی برای اعضای کانون های همیاری اجتماعی را تشریح کردند.نحوه شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی و بهره مندی اعضای کانون ها از سامانه های نهاد از دیگر موضوع های این گفتگو بود. درادامه صالحیان با قدردانی از همکاری های به عمل آمده از جانب دبیرخانه نهاد مردمی رسالت با شرکت گچ کوه سفید، خواستار گسترش این همکاری ها و استفاده همه همراهان در این شرکت و شرکت های تابعه این مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!