کریمی دستیار دبیر نهاد مردمی رسالت استان در جمع شهردار و اعضای شورای شهر گچساران با تشریح فعالیت سازمان های رهیاری، توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی را یکی از مهمترین اهداف الگوی توسعه اجتماعی رسالت برشمرد. در ادامه اعضای شورای شهر گچساران، با طرح پرسش و پاسخ با روند و فعالیت های نهاد مردمی رسالت آشنا شدند. همچنین، آقایی شهردار شهر گچساران ضمن ابراز خرسندی، خواستار گسترش همکاری شهرداری و نهاد مردمی رسالت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!